TÌM KIẾM

GIA NHẬP ĐỘI NGŨ

Chúng tôi là niềm tin và phát triển
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM LÀM
NGÀY HẾT HẠN
Thư ký dự án 2 Quận 3, HCM 14/10/2021
Tiếp tân 2 Quận 3, HCM 14/10/2021
Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà 2 Quận 3, HCM 14/10/2021
Kỹ Sư Trưởng Tòa Nhà 2 Quận 3, HCM 14/10/2021
Kỹ Sư Trưởng Tòa Nhà 2 Quận 3, HCM 14/10/2021